Мултимедијални материјали, Осми разред ОШ, Четврти разред

Синтакса – систем независних реченица

Снимак који сам прошле године направила за РТС. Преузето са Моја школа.

Мултимедијални материјали, Осми разред ОШ, Четврти разред

Синтакса – систем зависних реченица

Снимак који сам прошле године направила за РТС. Преузето са Моја школа.

Мултимедијални материјали, Трећи разред

Лексикологија – значењски односи међу лексемама

Немојте да вас збуни наслов, погрешили су. Снимак који сам прошле године направила за РТС. Преузето са Моја школа.

Трећи разред, Чланци Професорке Марине

Лексикологија – фразеологизми и фразеологија

Снимак који сам прошле године направила за РТС. Преузето са Моја школа.