Краљевачки говор

Телевизијски прилог на тему локалног говора